Loading
AFD 16/25 skovvænget/Brombærvej Haderslev

AFD 16/25 skovvænget/Brombærvej Haderslev

Ekstern SBI 246 granskning af tilgængelighedsrenovering/renovering af afd. 16/25, Entreprise: Hovedentreprise

Projekt:

Renovering af 342 lejligheder, som efter ombygningen reduceres til 245 lejligheder og 35 nye rækkehuse ovenpå eksisterende kælder.

(Nedrivning/miljøsanering (PCB, Asbest, tungmetaller, Radon) af 8 blokke til sokkel + delnedrivning og miljøsanering)

Projektet omfatter renoverede boliger, tilgængelige boliger med elevator adgang, nedrenoverede boliger til rækkehuse, nye tekniske installationer i alle boliger samt nye udearealer.

På alle bygninger udskiftes taget og foran bygninger hvor der laves tilgængelige opgange ændres belægningerne således at der laves niveau fri adgang til opgangene. Ved nedrenoverede boliger hæves terrænet på forsiden og bagsiden og der laves niveau fri adgang med ramper, trapper og støttemure i terræn.

Renovering:

144 boliger (24 opgange) renoveres, med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og nye badeværelser. Eksisterende altaner lægges til boligarealet og der udføres nye skakte for ventilation.

Tilgængelighed:

66 boliger (11 opgange) indrettes som tilgængelige boliger efter Landsbyggefondens retningslinjer og Bygningsreglements klasse C. Der indbygges elevator og boligerne ombygges med ny indretning, samt nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og nye badeværelser og nye installationer. Eksisterende altaner lægges til boligarealet og der udføres nye skakte for ventilation.

Nedrenovering:

Nedrenoveringen af afdelingen foregår på Brombærvej 13-21 og 31-45 samt Skovvænget 52-58. Her nedrenoveres der i alt 132 boliger, som ombygges til 35 rækkehuse, der opføres ovenpå eksisterende dæk over kælder.

Udearealerne renoveres med ny asfaltsti, træer, planter, lejeredskaber, aktivitetsområder mv. og ved rækkehusene laves private haver.
I kældre foretages nødvendige ombygninger, hvor der indbygges elevator, derudover lukkes alle vinduer i kældre i nedrenoverede rækkehuse.
I alle kældre udføres mekanisk udsugning, og der foretages delvis udskiftning af installationer.

Arkitekt: A78 Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

Miljø ingeniør: Sweco                 

Yderlig info om projektet se A78 Arkitekters hjemmeside

https://a78.dk/skovvaenget-brombaervej-haderslev/

 

Kunde:

Haderslev boligselskab v/Domea

Entreprise:

Hovedentreprise

 

KabelChristensen Ydelser:

Ekstern SBI 246 projektgranskning:

 

FASE 1    [Dispositionsforslag] 

FASE A    [Planlægning]                                                                                                                     

FASE B    [Screening]                                                                                                                  

FASE C    [Systematisk granskning på princip niveau]                                                                                              

FASE D    [Formidling]                                                                                                                

FASE E    [Opfølgning]

 

FASE 2    [Forprojekt, SBI 246 fase A – E granskning] 

FASE A    [Planlægning]                                                                                                                     

FASE B    [Screening]                                                                                                                  

FASE C    [Systematisk granskning på princip niveau]                                                                                              

FASE D    [Formidling]                                                                                                                

FASE E    [Opfølgning]

 

FASE  3   [ Hovedprojekt, SBI 246 fase A-E ]                                                                                                    

FASE A    [Planlægning]                                                                                                                     

FASE B    [Screening]                                                                                                                  

FASE C    [Systematisk granskning på princip niveau]                                                                                              

FASE D   [Formidling via granskningsrapport/Workshop]

FASE E    [Opfølgning til og med igangsættelse af oprettelse af udbudsmaterialet]

 

Granskningen er løst i et uvildigt granskningsteam bestående af:

KabelChristensen, V2C, KBT, Erasmus & partnere rådgivende ingeniør, flere forskellige entreprenører herunder totalentreprenør & nedrivningsentreprenør m.fl.

År: 2016-2017