Loading
Forsikringskader
 • risk-iiijpg
 • insurance-iijpg
 • insurance-iiijpg

 

Vi hjælper jer hvis skaden er sket på din bygning

Er man i den uheldige situation at ens ejendom er blevet skadet, enten af brand, storm, vandskade, eller andre former for pludselige opstået skader.

 

Det er dig som forsikringstager der skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om en skade på dit hus, som forsikringsselskabet skal erstatte.

Situationer hvor der er opstået skade på ens ejendom kan være svære at forholde sig.

Dette kan være tabet af personlige og private effekter, praktiske gøremål, at skulle forholde sig til evt. myndigheder og forsikringsselskab.

 

Der er hjælp at hente i din forsikring, hvis din skade er dækket af din forsikring:

 • Alle forsikringstagere har ret til at få en uvildig til at hjælpe sig, i forbindelse med skadesopgørelsen.
 • Din forsikringen dækker også et beløb til denne assistance og til efterfølgende byggesagsbehandling, ud over den erstatning du i øvrigt er berettiget til, på din skades ramte bygning.
 • Udgifterne til en uvildig dækkes ikke af forsikringen hvis der ikke konstateres en skade der er dækket af din forsikring eller hvis forsikringsselskabet vurdere at skaden ikke er kompleks og kræver hjælp af en uvildig rådgiver.
 • I alle situationer bør man indlede en dialog med sit forsikringsselskab vedr. om man vil kunne opnå ret til uvildig assistance og i hvilket omfang dette bevilges

 

KabelChristensen har erfaring med flg. forsikringer:

 • Obligatorisk byggeskadeforsikring
 • Entrepriseforsikring
 • Ejerskifteforsikring
 • Husforsikring/ejendomsforsikring
 • Projekt rådgiverforsikring/rådgiver ansvarsforsikringer 

Typer af forsikringskader kan være sætningsskader, bygningsskader, indeklima(skimmelsvamp, PCB), vand- & fugtskader, brandskader & stormskader mfl. 

 

Hvis skaden er sket vil vi kunne tilbyde jer hjælp i alle faser i en forsikringssag således at I får en rimelig og retfærdig erstatning for Jeres tab.