Loading
GDPR/Persondata politik
  • gdprjpg

Privatlivspolitik er sidst opdateret den 14-02-2020

 

Privatlivspolitik hos KabelChristensen 

KabelChristensen indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger for at kunne servicere dig bedst muligt, og for at opfylde vores relationer til kunder, samarbejdspartnere, og leverandører.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi indsamler følgende data for

Privatpersoner:

Navn, folkeregister adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og yderligere e-mail signaturoplysninger mv.

Virksomheder:

Firmanavn, adresse,telefonnummer,kontaktperson,cvr-nummer,betalingsoplysninger og yderligere e-mail signaturoplysninger mv.

Formål med indsamling og brug af dine privatdata

KabelChristensens formål med indsamling og brug af persondata er:

Kommunikation, behandling af køb/ydelser, fakturering, markedsføring og opfyldelse af gældende lovgivning.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Ved aktivering af en ydelse fra KabelChristensen accepters at vi videregiver dine oplysninger til tredjepart, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, eksempelvis til rådgivere (advokat, revisor, og betroede samarbejdspartner mfl.) og offentlige instanser herunder skat mv.

Ved besøg på hjemmesiden og fremsendelse af mail til KabelChristensen accepteres privatlivsvilkår fra Google Analystic.

Hvor opbevares data

Dine oplysninger opbevares på servere placeret i Danmark eller i lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse.

Hvor længe opbevares data

Vi vil kun bevarer dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de er indsamlet.

Hvordan beskytter vi data

Vi foretager de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til dataansvarlige Direktør Tom Kabel Christensen på mail tom@kabelchristensen.dk