Loading
Risk management
 • riskjpg
 • risk-iijpg
 • risk-iiijpg
 • gant-chartjpg
 • pm-iijpg

  

Risk management 

Der er altid forbundet risici ved alle byggeprojekter.

Derfor er det vigtigt at afdække de kritiske risici i en tidlig fase, således at disse ikke kommer som en overraskelse senere i projektet.

Gennem Risiko management kan man udarbejde en risikoplan som sikre at kritiske risici bliver afdækket og behandlet igennem hele byggeprojektet.

Dette kan gøres ved en step plan med prioteringer.

Risiko emner fra risiko step plan indarbejdes i en projekt risiko tracker som er et aktivt dokument igennem hele byggeprojektet som identificere og kontrollere Risici forhold. I risici styring kan konfliktrapper med mediator ligeledes være en løsning som man kan indarbejde som et redskab for at undgå at en evt. uoverensstemmelse ender i en voldgift. (Hvilket er i tråd med de nye AB regler)

En Risiko step plan & Projekt risiko tracker udarbejdes iht. det pågældende projekt succes kriterier i samarbejde med klienten. 

Kontakt os for at få lagt Jeres egen Risiko stepplan & projekt risiko tracker

 

KabelChristensen tilbyder risikoanalyser og risiko management indenfor byggeri som en del af bygherrerådgivning samt som uvildig tredjeparts-vurderinger.

Vores risiko analyser omfatter blandt andet:

 • Kontraktforhold herunder totalrådgiver, arkitekt, ingeniør, geoteknikker,  Miljørådgiver, total-, hoved- eller fag-entreprenør mv.
 • Udbud strategi
 • Tværfaglige grænseflader i udbudsmaterialet/byggeperioden
 • Gennemgang af systemleverancer, funktionsudbud, leverandørprojektering 
 • Tidsplan
 • Logistik forhold i og før byggeperioden
 • Arbejdsmiljø i byggeprojektet
 • Lokalplan forhold, planforhold mm.
 • Økonomistyring herunder anlægsbudget, skadeopgørelser & Claims mm.
 • Bygbarhed
 • Ved renoveringsager kan der udfører gennemgang af tilstandsrapport herunder eksisterende konstruktioner, installationer & miljøsanering 
 • Efterlever byggeprojektet gældende bygningsreglement, BYG-ERFA, SBI, normer og andre anvisninger
 • Brand
 • Statik
 • Geoteknik
 • Konstruktioner
 • Installationer
 • Ledninger i jord
 • Bygningsfysik herunder fugtforhold
 • Indeklimapåvirkninger, Radon, PCB mfl.
 • Drift & vedligehold 
 • Egne lesson learn erfaringer fra andre projekter
 • 2 og 3 partspåvirkninger herunder naboforhold, trafikforhold mm.

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde i forbindelse med en risiko management plan som kan tilgodeser Jeres projekt.