Loading
Teknisk Due Diligence TDD & Environmental Due Diligence EDD
 • checklistjpg
 • hjelm-sbi-246jpg
 • sbi-246-granskningjpg
 • riskjpg
 • risk-iijpg
 • risk-iiijpg
 • blueprintjpg
 • client-advisejpg
 • gant-chartjpg
 • pm-iijpg

 

Teknisk Due Diligence herefter kaldet TDD & Miljø Due Diligence herefter kaldet EDD

TDD/EDD er en Risikoafdækning ved overdragelse og handel af fast ejendom, der hjælper investorer & parterne i en ejendomshandel.

Risikoafdækning (TDD/EDD) hjælper investorer & parterne i en ejendomshandel med at få et overblik over de bygge tekniske fordele, udfordringer & Risikoer.

TDD/EDD udføres på flere forskellige områder som for eksempel:

 • Selskabstransaktioner med evt. flere forpligtigelser som entrepriseaftaler med differencerne grænseflader imellem partnerne og target selskab der handles 
 • Asset handel som er tilsvarende at købe "egen bolig" og ikke overtage "øvrige aftale risikoer" som man gør i en selskabstransaktion
 • Porteføljer, hvor der handles større mængde af fast ejendom
 • Eksisterende faste ejendomme, tilstandsvurdering, drift økonomi,  
 • Projektudvikling, herunder strategi, Nedrivning af eksisterende bygningsmasse, byggemodning, lokalplan, logistikplan, kontrahering, udførsel, aflevering 
 • Grundkøb, herunder strategi, budrunde, risiko afdækning af jordstykke mfl. 

TDD kan udføres på flere forskellige områder som for eksempel:

 • Gennemgang af:
  • Byggeteknisk datarum (kontraktgrundlag for handlen)
  • Byggetekniske servitutter
  • Myndighedskrav herunder byggetilladelse, lokalplan, anden byggeteknisk lovgivning
  • Entreprisekontrakter & byggeteknisk grundlag herunder garantiforhold 
  • Risikovurdering af 1 & 2 parts påvirkninger
  • Nutidige & fremtidige Drift 
  • Byggeøkonomi
  • Klient/Bygherre forpligtigelser
  • Strategi
 • Input til: 
  • Byggeøkonomi, herunder økonomiplanlægning, garantier
  • Tidsplan
  • Klient/Bygherre forpligtigelser
  • kravspecifikationer, herunder optimering af de byggetekniske værdier i ejendomshandlen
  • Risiko Management
  • Byggetekniske servitutter
  • Myndighedskrav herunder byggetilladelse, lokalplan, anden byggeteknisk lovgivning
  • Projekt optimering & Strategi
 • Fysisk tilstedeværelse & afslutning af ejendomshandlen:
  • Tilstandsvurdering af eksisterende ejendom/grund 
  • Projekt monitering & aflevering herunder
   • Myndighedskrav herunder byggetilladelse, lokalplan, anden byggeteknisk lovgivning
   • Kontraktgrundlag 
   • Økonomistyring, herunder styring & successiv kalkulationer.
   • Risiko Management /uvildig tredjeparts-vurderinger, se i øvrigt ydelser vedr. Risk Management
   • Mediation & mægling, se i øvrigt ydelser vedr. syn & Skøn

EDD kan udføres på flere forskellige områder som for eksempel:

 • Jord herunder grundvand, jordforurening, afværge- & sikringstiltag herunder klima forhold (kemiske indtrængning fra jordforurening, poreluftmålinger mfl.)
 • Bygning herunder bygningsforurening, herunder klima forhold (inde luftmålinger for PCB, formaldehyd mfl.) 

TDD udføres sammen med EDD som omhandler en byggeteknisk risikoafdækning af miljøforhold forbundet med ejendomshandlen.

Anbefalinger:

KabelChristensen anbefaler at aktiver TDD/EDD i en tidlig fase da en TDD/EDD gennemsnitlig tager 2-6 uger alt efter omfang.

Når TDD/EDD udføres i en tidlige Fase, hjælper dette med at sikre rettidig, valid og entydig forhandlingsgrund/kontraktgrundlag imellem køber & sælger.

TDD/EDD kan udføres i mange niveauer, & tilpasses klientens ønsker til en TDD/EDD Proces, derfor anbefales det at få afstemt fokuspunkter, rapportform, risiko capex, omfang mfl. ønsker til TDD/EDD før denne igangsættes.

KabelChristensen tilbyder at reportere på dansk & engelsk, men anbefaler at det "daglige" sprog forbliver på dansk for at undgå misforståelser imellem de danske aktører der er forbundet med Projektudvikling eller igangværende byggesager, der overtages ved afslutning af byggeriet.

TDD/EDD bør altid udarbejdedes i samarbejde med klientens juridiske due diligence, finansielle due diligence & kommercielle due diligence.

 

Overstående TDD/EDD er ikke en udtømmende beskrivelse, så kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde i forbindelse med TDD/EDD som kan tilgodeser Jeres Ejendomshandel.